Camí Devesa s/n, 25180
Alcarràs, Lleida(España)

CULTIU DE FARRATGES
EN EVOLUCIÓ CONSTANT
CULTIU DE FARRATGES
EN EVOLUCIÓ CONSTANT
Click Here
Previous
Next

SOBRE NOSALTRES

Qualitat des de l'origen fins al seu destí

Una empresa familiar que es dedica al cultiu de farratges des de 1966. L’empresa, de producció pròpia, posseeix 2.000 ha per aconseguir la màxima qualitat del producte.

Misió

Conrear farratge i aportar màxima qualitat, és a dir, aconseguir que cada producte sigui el més natural possible.

Visió

Ser una empresa referent a nivell nacional amb aspiracions a escala internacional.

Valors

La confiança, la qualitat, el compliment dels objectius i la innovació.

Misió

Conrear farratge i aportar màxima qualitat, és a dir, aconseguir que cada producte sigui el més natural possible.

Visió

Ser una empresa referent a nivell nacional amb aspiracions a escala internacional.

Valors

La confiança, la qualitat, el compliment dels objectius i la innovació.

PROCESSOS PRODUCTIUS

COM HO FEM

La característica principal de la nostra empresa és que realitzem tot el procés productiu del farratge, des del seu sembra fins al deshidratat d’aquest, sempre depenent dels nostres equips tècnics per a cadascun dels treballs.

ASSECAT DE FARRATGES

El procés d’assecament s’inicia introduint el farratge dins d’un cilindre amb aire calent. Això permet aconseguir la deshidratació gradual. Llavors, depenent de la utilització del farratge, és processat i finalment emmagatzemat.

ASSECAT DE CEREALS

L’assecament consisteix en l’eliminació d’humitat d’una substància per evaporació de l’aigua de la superfície del producte. En aquest procés s’intercanvia calor i massa i sempre depèn de l’aire i de les característiques del producte.

PRODUCTES

ELS NOSTRES PRODUCTES

La característica principal dels nostres productes és ser el més natural possible. El procés productiu es fa des de la sembra fins al deshidratat pels nostres equips especialitzats en els diferents treballs.

Main Menu