Camí Devesa s/n, 25180
Alcarràs, Lleida(España)

Avis legal

Benvingut a la pàgina web de DESHIDRATADORA DOLCET, S.L.U

A continuació us exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web us atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

Identificació

De conformitat amb allò que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que DESHIDRATADORA DOLCET SLU és un domini de l’empresa DESHIDRATADORA DOLCET, SLU amb domicili social a Camí de la Vall de Miret s/n 25180 Alcarràs (Lleida) i amb telèfon +34 973 79 11 45

La societat es denomina Deshidratadora Dolcet, S.L.U amb CIF: B-25337379 que figura inscrita al Registre Mercantil de Lleida, Tom 312, Llibre 0, Foli 77, Secció 8a, Full L-5790

Normes d'utilització

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta web o un mal funcionament d’aquesta, incloent-hi la introducció de virus o similars.

Propietat intel·lectual

Les pàgines de la web i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Deshidratadora Dolcet, SLU o les empreses del seu grup són titulars o llicenciatàries legítimes. Queda prohibida qualsevol modalitat dexplotació, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense lautorització prèvia i expressa.

Responsavilitat

La nostra intenció és oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat. De totes maneres, us informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Deshidratadora Dolcet, S.L.U no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

Deshidratadora Dolcet, S.L.U no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre d’altres, de

    • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions.
    • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació
    • Ús indegut o inadequat del lloc web
    • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per lús de versions no actualitzades del mateix.

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc web, podrà ésser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva banda de robots, spiders, o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

Política de privadesa i de protecció de dades

A la navegació per la nostra web és possible que es recopilin de vostè certes dades de caràcter personal, necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats. En concret vostè ens pot proporcionar informació en els apartats següents:

  • Contacte. Dades de contacte per poder respondre a qualsevol pregunta que vostè ens faci.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades subministrades per vostè en algun dels apartats anteriors, quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, titularitat de Deshidratadora Dolcet, SLU amb la finalitat de prestar els serveis que ens demana.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de Deshidratadora Dolcet, SLU, que assumeix les mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació de conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/ 1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i resta de legislació aplicable.

Vostè ens autoritza a enviar-vos ofertes de productes i serveis que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionades amb la nostra activitat, excepte en el cas que Vostè ens manifesti el contrari, mitjançant comunicació escrita dirigida a Deshidratadora Dolcet, SLU o bé enviant un correu electrònic a info@farratgesdolcet.com

En qualsevol moment vostè pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a Deshidratadora Dolcet, S.L.U També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@farratgesdolcet.com

Preguem ens comuniqueu qualsevol modificació de les vostres dades de caràcter personal per tal que la informació estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

Ús de cookies

Deshidratadora Dolcet, S.L.U mitjançant la seva web, utilitzarà galetes quan l’usuari navegui per la nostra web. Les cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i els cognoms de l’usuari. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre navegador.

Legisació

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Main Menu